Ara Pacis

Ara Pacis Augustae je slávnostným oltárom mieru, ktorým už v roku 9 p.n.l. vyjadril prvý rímsky cisár Augustus ľudskú túžbu, ťažko dosiahnuteľnú vlastným pričinením, po mieri. V roku 1568 sa dostal opäť na svetlo božie po jeho vykopaní pri námestí Piazza San Lorenzo in Lucina. V roku 2006 bol spístupnený verejnosti v plnej kráse v novej modernej budove chrániacej významnú pamiatku.

Ara Pacis - Detail

Detail východnej strany oltára. Podľa väčšinového výkladu ide o výjav bohyne Pax (slov. mier) s dvojčatami.

Mausoleo di Augusto

Kedysi stál Ara Pacis aj mauzóleum cisára Augusta Oktaviána na okraji Ríma. Dnes už sú súčasťou centra. Kruhové mauzóleum má svoje dvojča v Hadriánovom mauzóleu, ktoré je dnes známejšie ako pápežský hrad Castel Sant´Angelo.

V pozadí kostol San Carlo al Corso na ulici Via del Corso.

Pri Ara Pacis sme nahliadli do kostolov San Rocco a chorvátskeho Pontificio Collegio Croato Di San Girolamo a Roma.