I got video together at least in the present state and all this after heavy initial and final battles with the video editor. Next time I will not shoot up to exotic 1920×1440 but I’ll try classic mode Full HD Widescreen 1920×1080. I had no nerves on the radical director’s cut. Maybe next time.

Po ťažkých úvodných aj záverečných bojoch s video editorom som sa dokopal aspoň do predloženého stavu. Nabudúce nebudem natáčať do, pre software, exotického 1920×1440, ale skúsim klasický Full HD wide režim 1920×1080. Na radikálnejší director´s cut som už nemal nervy. Aj nabudúce bude nejaké bude.