Večer pred sviatkom Všechsvätých sme strávili v juhotirolskom mestečku Brixen (tal. Bressanone). V kostoloch veľa ľudí nebolo, no o to viac pobehovali po starom meste deti v strašidelných maskách. Okrem sídla biskupov v Hofburgu sme obzreli kostoly na hlavnom námestí s perlou v podobe krížovej chodby bývalého kláštora pri Brixenskom dóme (nem. Brixner Domkreuzgang).

Omša v Dóme.

Sviatočná atmosféra.

Stred rajskej záhrady v bývalom kláštore pri Brixenskom dóme mal v noci svoju atmosféru.

Jedenásta arkáda v krížovej chodbe s románským portálom z 12. storočia.

Tzv. deviata arkáda.

Detail gotickej fresky na deviatej arkáde s tromi kráľmi.

Detail diabla na tretej arkáde.

Detail fresky.

Detail fresky.

Ježiš s krížom.