Quotes

Najhoršie chvíle bez rodiny nastanú vždy večer, keď vyplienite chladničku a prichádza rad na košík, kde majú deti svoje sladkosti.

Slovo korupce má v sobě velký mystifikační potenciál, probouzí naivní konsensus, který se často obrací proti demokracii. Všechny totalitarismy, i ten československý, začínaly obecným pohoršením nad zkorumpovanými politickými stranami. Je to narativ – vyprávění plné dramatického napětí, v němž okrádaný lid vítězí nad nepoctivými konšely. Je v něm zakódována idea, že ne systém, ale lidé selhali.

Vláda lidí vyměněných se ale brzy začne podobat v očích voličů vládám předešlým – a slovo korupce začne znovu svolávat zástupy k boji proti lidské zkaženosti. A bude zase úspěšné, má své kořeny hluboko v křesťanském pojetí hříchu jako příčiny úpadku lidstva.

V epoše globálního kapitalismu není problémem korupce, ale mizení hranice mezi legálním a nelegálním, mezi špinavými a čistými prostředky.

Václav Bělohradský - Korupce jako filosofický problém

„Pravda má jednu veľkú výhodu, človek si nemusí pamätať, čo povedal.“
Auguste Rodin, francúzsky sochár

Stankova duma:"Tato je nerozumný!"

"Prečo?"

"Lebo mu niekedy nerozumiem."

Rozdiel medzi kozmickou a komickou rýchlosťou je vcelku zanedbateľný.

Cestou v aute o rýchlosti

"Olympic medals and tennis trophies, all they signified was that the owner had done something of no benefit to anyone more capably than everyone else"

Joseph Heller in Catch 22 about professional sport

“The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel.”

"Pofúkaj mi!"

Stanko