V ranom stredoveku bola Córdoba sídlom arabského emirátu (neskôr chalifátu). Okolo roku 1000 sa mesto stalo najväčším na svete s odhadovaou populáciou až pol milióna obyvateľov. V časoch najväčšej slávy tu pôsobili najvýznamnejší svetoví myslitelia ako Maimonides a Averroes.

Córdoba - Juderia


Židovská a arabská časť starého mesta Juderia.

Córdoba - Juderia


Židovská a arabská časť starého mesta Juderia.

Córdoba - Juderia


Nádvorie domu v Juderii.

Córdoba - Puente Romano


Starý most (Puente Viejo) nazývaný aj Rímsky most (Puente Romano) cez rieku Guadalquivir z roku 45 p.n.l. V pozadí Mezquita.

Córdoba - Puerta del Almodóvar


Mestská brána (šp. Puerta del Almodóvar) v mudejárskom štýle v pôvodne rímskych hradbách. Jedna z troch zachovaných.

Córdoba - Torre de la Calahorra


Ďalším pozostatkom obranného systému je veža Calahorra (šp. Torre de la Calahorra) na konci rímskeho mosta.

Andalúzia 2013