Juhonemecké mestečko Ellwangen je kupodivu úzko spojené s dejinami Slovenska. V rokoch 870 – 873 v tunajšom benediktínskom kláštore väznili zlotrilí bavorskí biskupi pápežom čerstvo menovaného arcibiskupa Moravsko-panónskej diecézy u nás známeho ako brata Konštantína a.k.a Cyrila. Mám samozrejme na mysli samotného apošotola Slovanov solúňského Gréka Metoda!

Ellwangen - Town Panorama

Panoráma mesta Ellwangen. Zľava pútnicky kostol Schoenenberg v barokovom štýle zo 17. storočia, protestantský kostol (pôvodne postavený Jezuitmi) z 18. storočia, bazilika sv. Víta (pôvodne benediktínsky kláštor z 8. storočia) v podivuhodnom románsko-barokovom štýle a nad mestom renesančný zámok zo 17. storočia.

Ellwangen - Haus Zimmerle

Bohato zdobená budova Haus Zimmerle bola pôvodne poštová stanica, neskôr hotel, kde býval aj básnik J. W. Goethe a napokon v dnešných časoch lekáreň.

Cesta do Rothenburg ob der Tauber, 21.05.2014