Slovenský Raj - Glacká cesta

Podlesok – sedlo Kopanec – Štrbáková – Stratenská píla – Veľké a Malé Zajfy – Glacká cesta – Kláštorisko – Podlesok (47km, 1070m prevýšenie, MTB, tracklog).

Počasie sme s Mocom vymákli. Pod mrakom a chladnejšie. Po zahrievacom výšľape na sedlo Kopanec sme peknou lesnou cestou vytraverzovali cez Štrbákovú do Stratenskej píly. Potom už len Glackou cestou na Kláštorisko (overili sme si ďalšie lesné supercesty) a naspäť na Podlesok.