Výletík s rodinkou do archeoskanzenu Havránok pri obci Bobrovník nad vodnou nádržou Liptovská Mara.

Havránok - Brána do svätyne

Od dvorca z hrnčiarskou pecou z mladšej doby železnej (300–100 p.n.l.) nasleduje náznaková rekonštrukcia brány keltského hradiska a vstupu do svätyne (120–50 p.n.l.)

Havránok - Brána a dom z 1. st. n.l.

Brána halového typu s pozorovateľňou v popredí s čiastočne zahĺbenou núdzovou stavbou ako príklad bývania v prvej polovici 1. st. n.l.

Havránok - Stredoveky hrádok

Náznaková rekonštrukcia stredovekého hrádku z 12.-15. storočia.

Havránok - Stredoveky hrádok