Hrádok Svinica

Písomnými prameňmi nepobozkaný pôvodne kamenný hrádok nájdete 1km juhovýchodne od obce Svinica. Postavený bol pravdepodobne potomkami Peteňa, Abovcov zo Svinice. Na základe archeologického prieskumu ho môžeme datovať do obdobia od 13. storočia do 15. storočia.

Určite navštívte aj tunajší románsky kostol z 12. storočia!