Pamiatkou UNESCO je artikulárny drevený kostol v Hronseku patriaci Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Na základe artikúl Šoproňského snemu z roku 1681 mohli byť v každej uhorskej stolici postavené 2 protestantské kostoly bez veže a použitia kovových prvkov do jedného roka, napríklad klincov. Najznámejší predstaviteľ artikulárnych kostolov je v Kežmarku. Nemenej pekný je aj v Hronseku postavený v rokoch 1725-1726. Z pôvodne 18 sa zachovali ešte tri vo Svätom Kríži, Istebnom a Leštinách.

Hronsek - drevený artikulárny kostol
Hronsek - drevený artikulárny kostol
hronsek-dreveny-artikularny-kostol-3

Zdroj náčtrkov: Súpis pamiatok Slovenska I.