Kláštor pod Znievom - kostol-sv. Mikuláša

V polovici 13. storočia bolo mestečko Kláštor pod Znievom s hradom Zniev a kláštorom centrom Turca. Ranogotciký kostol svätého Mikuláša pochádza práve z daného “zlatého” obdobia.

Kláštor pod Znievom - bývalý premonštrátsky kláštor

Svetlo v duši? Bývalý premonštrátský kláštor bol jedným zo siedmych hodnoverných miest na Slovensku, kde sa do hlbokého novoveku overovali úradné listiny.

Kláštor pod Znievom - Katolícke gymnazium, druhá budova

Druhá budova prvého slovenského katolíckeho gymnázia, ktoré nakrátko existovalo v rokoch 1869-1874 pred nástupom maďarizácie. Riaditeľom bol Martin Čulen.

Kláštor pod Znievom - Kalvária

Jediná kalvária na Turci sa nachádzala pri Kláštore pod Znievom. V roku 1728 bol postavený nad obcou kostol sv. Kríža.