Kolbach


Kolbach je územie nivy potoka Studený potok medzi Starou Lesnou a Tatranskou Lesnou. V širšom význame do neho zaraďujeme aj Veľkú a Malú Studenú dolinu. Fotené mobilom. Tracklog.