Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi vo Svinici
Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi vo Svinici
Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi vo Svinici
Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi vo Svinici

Súčasný kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi vznikol v polovici 12. storočia. V 13. až 15. storočí bol pôvodne románsky štýl postupne upravený do gotického. Patrí k starobylým emporovým kostolom. Areál kostola je opevnený múrom.

Pravdepodobne z dôvodu tureckého nebezpečenstva bola veža v 16. storočí mohutne navýšená na 5 poschodí do stavu v akom ju poznáme dnes.

1km od obce sa nachádzajú zvyšky stredovekého hrádku Svinica.