Kremnické Bane - Stred Európy

Kremnické Bane od 14. st. obývane nemeckým obyvateľstvom až do konca 2. sv. vojny sú najznámejšie gotickým kostolom z roku 1300. Voda z jeho strechy steká z jednej strany na stranu Hronu a z druhej na stranu Váhu.

Pred kostolom vidno jeden z uvažovaných stredov Európy a za ním novopostavený kláštor Rádu bratov kapucínov.