V strede rímskych radovánok sme vyrazili zmeniť ovzdušie na predmestia. Necelú hoidnku od bývania nám začína legendárna antická cesta Via Appia. Na jej začiatku sme si požičali bicykle a urobili si pekný okruh po pamiatkach.

La Valle della Caffarella - Il Sepolcro di Annia Regilla

Najprv sme odbočili do údolia Caffarella (tal. La Valle della Caffarella), kde sa v prírodnom parku nachádzajú roztrúsené antické pamiatky, zväčša hrobky bohatých patricijov ako je napríklad hrobka Annie Regillie (tal. Casale dell´Ex Mulino) z 2. st. n. l.

La Valle della Caffarella - Ninfeo di Egeria

Ďalšou pamiatkou na ceste maskovaná stoka Ninfeo di Egeria, vybudovaná manželom Annii Regillie, stredoveká veža Torre Valca a antické Konštantínovo kolumbárium (tal. Colombario Constatntino) na konci údolia. Ďalej sme sa presunuli do parku Akvaduktov.

Rozcestník pre výlet do Ríma.