Predĺženie kvalifikácie inštruktora vysokohorskej turistiky cez SVTS začalo kondičnou previerkou z Višňového na Minčol (tracklog) pod kuratelou Janka Šimona.

sdr

Pokračovalo sa na Hoblíku horolezeckou záchranou cez Straussa a zdravovedou.