Pantheon

Panteón (lat. Pantheon). Netreba nič dodať viac. Pre väčšinu fanúšikov architektúry najúžasnejšia stavba antiky. Žiadna fotografia, žiadne video zďaleka nepriblíži veľkoleposť Panteónu o čom som sa bohužiaľ presvedčil aj ja. Žiadny záber nie je dosť dobrý.

Pantheon

Napokon detail nápisu na vstupnom portiku sa aspoň trošku zadaril. Prípomína konzula Marca Vepsania Agrippu, ktorý dal v rokoch 27-25 p.n.l. postaviť chrám zasvätený všetkým rímskym bohom na počesť Cézara a Augusta s kupolou, ktorú prekonal až o veľa storočí neskôr Michelangelo v bazilike sv. Petra vo Vatikáne.

Pantheon

Nuda nuda nuda dokumentačná nuda. Panteón a ďalší z 11 egyptských obeliskov na námestí Piazza della Rotonda.