Pohanský hrádok

Pohanský hrádok (maď. Pogányvár, pre lepšie odlíšenie od neďalekého Pohanského hradu a veľkosti som uprednostnil pomenovanie hrádok) sa nachádza v katastri obce Šiatorská Bukovinka v tesnej blízkosti hraničného prechodu do Maďarska hneč za železnicou na kóte 355 m.n.m. severne od maďarskej obce Šomošská Nová Vieska (maď. Somoskőújfalu).

V slovenskej literatúre nie je o hrádku ani stopy.

Zdroje pre ďalší výskum:

  • Romer, Florian: Résultats Généraux du Mouvement Archéologiue en Hongrie. Bp., 1878. 87.
  • Gerecze, Péter. Bp.,1906. 543. Nógrád megye műemlékei. Budapest, 1954. 30.
Pohanský hrádok - pôdorys