Pytagoriáda 2016

Ďalší report pyšného tatu. Starší synátor po kratšej odmlke opäť pozdvihol prapor ZŠ Tatranská Lomnica a zúčastnil sa ďalšej predmetovej olympiády v okresnom kole. V okresnom kole Pytagoriády pre piatakov skončil na 2. mieste [ok-pytagoriada-kat-z5-2015-2016.pdf, 250kb]. Dostal najviac bodov zo všetkých za správne vyrátané úlohy. Na druhé miesto ho odsunul čas. Veď predsa má pohodičku a kľud, kam by sa ponáhľal :-D. Minulý rok skončil ako úspešný riešiteľ na 6. mieste.