Rothenburg ob der Tauber - -St. Jakob - Holy Blood

Asi najvýznamnejšou sakrálnou pamiatkou je drevený oltár Svätej krvi v kostole sv. Jakuba vyrezaný Tilmanom Riemenschneiderom v rokoch 1500 až 1505.

Rothenburg ob der Tauber - -St. Jakob - Twelve Apostles

Oltár Dvanástich apoštolov vyhotovil v roku 1466 Friedrich Herlin, žiak Rogiera van der Weydena. Samotný kostol sv. Jakuba sa začal stavať 1311. Zaujímavosťou je podchod pre ulicu, ponad ktorú bol kostol v stiesnených stredovekých podmienkach vybudovaný.

Rothenburg ob der Tauber - St. Wwolfgang Church

Súčasťou opevneného vstupu do mesta od Detwangu bol aj kostol sv. Wolfganga s obrannými prvkami a podzemnými kazematami.

Rothenburg ob der Tauber - St. Johann Church

V horúcom májovom dni na mňa najväčší dojem urobil atmosférou, kľudom aj príjemných chládkom kostol sv. Jána zo 14. storočia.

Rothenburg ob der Tauber - Kobolzeller Kirche

Kobolzellerský kostol zo 14. storočia pod mestom.

Rothenburg ob der Tauber - Panorama

Vpravo za hradbami kostol sv. Jakuba a Františkánsky kostol.

Cesta do Rothenburg ob der Tauber, 21.05.2014