Rothenburg ob der Tauber, staré slobodné ríšske mesto, si zachoval stredoveké jadro s kompletným mestským opevnením, napriek zničeniu mesta spojenckými bombardérmi v roku 1945. V časoch najväčšej slávy malo patrilo medzi 20 najväčších miest Svätej Rímskej ríše Nemeckého národa. Doporučujem návštevu mimo turistickej sezóny.

Rothenburg ob der Tauber - Handwerkerhaus

Detail na jednu z najstarších budov v meste z roku 1270, dnes remeselnícke múzeum (nem. Handwerkerhaus Museum).

Rothenburg ob der Tauber - Marktplatz

Trhové námestie (nem. Marktplatz) bolo centrum stredovekého života v meste.

Rothenburg ob der Tauber - Kriminalmuseum

Múzeum kriminalistiky (nem. Kriminalmuseum).

Rothenburg ob der Tauber - Reichsstadtmuseum

Ríšske mestské múzeum (nem. Reichsstadtmuseum) v priestoroch bývalého dominikánskeho kláštora.

Rothenburg ob der Tauber - Detialíky

Cesta do Rothenburg ob der Tauber, 21.05.2014