Hradu Solivar netuším prečo pririekol Slovenský úrad geodézie a kartografie oficiálny názov Zbojnícky hrad. V prvom rade si ho netreba mýliť so starším Castrum Salis (kataster mesta Prešov, časť Solivar), ktorý v čase vzniku hradu Solivar (kataster obce Ruská Nová Ves) už neexistoval, keďže bol postavený koncom 13. storočia magistrom Jurajom, predkom rodu Soósovcov.

Solivar - Zbojnicky hrad

Zvyšky hranolovej veže.

Solivar - Zbojnicky hrad

Druhá výraznejšie zachovaná časť je opevnenie vstupnej brány do hradu.

Tour de Salis z 3. apríla 2014:

  • Castrum Salis je legendárny hrad z raných časov Uhorského štátu vybudovaný pravdepodobne na slovanskom hradisku.
  • Múzemu Solivar
  • Solivar (Zbojnícky hrad) z 13. storočia
  • Mal som ešte čas a tak skratkou cez obec Teriakovce som stihol ako bonus na záver výletu Hrádok Šebeš