Spiš castle open season 2013

After visiting Dreveník we moved to open season 2013 at Spiš castle. Historical fencing group made ​​a nice appearance for children.


Po návšteve prírodnej národnej rezervácie Dreveník sme sa presunuli na otvorenie sezóny na Spišskom hrade. Skupina historického šermu predviedla deťom pekné vystúpenie.