Vyšehrad

Celý deň zima a dážď, ale vystriehli sme okno a vybehli na výšinné hradisko Vyšehrad (829m) nad Jasenovským priesmykom, ktoré za slovenského obdobia pravdepodobne slúžilo pre stráž a obranu cesty z Nitrianska do Vislianska. V tomto období zaberalo o dosť menšiu plochu ako za starších čias.

Vyšehrad - Hradisko