Show CommentsClose Comments

2 Comments

  • Kveta Markusova
    Posted 01/11/2013 at 22:58 0Likes

    Táto mapka Zádielskeho hradiska je aj na tabuli pri severnom vale. Zaujímalo by ma, kto to kreslil a kedy? Južný val sa nedá sledovať pre hustú vegetáciu. Na mapke však absentuje východný val, ktorý je dobre viditeľný, aj keď nie taký vysoký ako ten severný. Nie je taký dôležitý, je nad strminou. Bol si tam?

  • spyros
    Posted 02/11/2013 at 08:18 0Likes

    Podrobnejšie som hradisko neskúmal, keďže ma skôr zaujímajú včasnostredoveké opevnenia ako staršie.

Comments are closed.