Zvolenský zámok dal postaviť kráľ Ľudovít I. Veľký z Anjou v druhej polovici 14. storočia na mieste kráľovskej kúrie, ktorej pozostatky boli objavené na hlavnom nádvorí. V súčasnosti sú zámocké priestory používané ako múzeum pre exponáty Slovenskej národnej galérie.

Zvolenský hrad - nádvorie

Nádvorie s hradnou kaplnkou a typickou atikou na streche.

Zvolenský hrad - nádvorie

Gotické detaily.

Zvolenský hrad - Bránova veža

Veža so vstupnou bránou do mesta na severovýchode zámockého areálu.

Zvolenský hrad - polkruhová bašta na severozápade

Bašta na severozápade.