Belianske lúky

Začiatok náučného chodníka NPR Belianské lúky neďaleko Spišskej Belej k zachovalým slatinám a rašeliniskám samozrejme s panorámou Vysokých Tatier a dominujúcim Lomnickým štítom.

Belianske lúky - Diviačia obora

Cestou detváky obzreli diviačiu oboru.

Belianske lúky - kravky

Pri Belianskom potoku nám cestu skrížilo stádo kráv.