Severne od Hnezdna sa nachádza známe archeologické múzeum v Biskupine. V 30. rokoch 20. storočia boli objavené v slatinách Biskupinského jazera zachovalé zbytky opevnenej osady lužickej kultúry. Archelogické múzeum má okrem lužickej osady pre návštevníkov pripravené rekonštrukcie stavieb z mezolitu, neolitu, slovanského obdobia a samozrejme nesmú chýbať ani ukážky  dnes populárnej experimentálnej archeológie. Po návšteve sme dali romantickú večeru pri západe slnka a nabrali kurz nočný Poznaň.

Biskupin


Rekonštrukcia vstupnej brány do osady lužickej kultúry (4. – 5. st. p.n.l.)

Biskupin - detail opevnenia


Detail idealizovanej predstavy opevnenia.

Biskupin - lužická kultúra


Domy lužickej kultúry.

Jezioro Biskupińskie


Západ slnka pri Biskupinskom jazere.