Mal som cestu a čas, tak som sa prebehol v podhorí poľských Tatier nad Zakopaným, tracklog. Behal som zo Zakopaného popod lanovku na Kasprový vrch v Kužniciach ku horskému hotelu Kalatovky.

Pustovňa sv. brata Alberta (poľ.: Pustelnia św. Brata Alberta) pri kláštore sestier Albertíniek nad Kužnicami.

Kláštor Albertínov na Spiacej hore.

Poľana Kalatowky (poľ.: Kalatówki) pri pohľade na Myšlenickú vežu.

Interiér kostola sv. Antonína v Zakopanom.