Budín na pravej strane Dunaja je rozložený na posledných pahorkoch Pilišských kopcov. Kedysi bol hlavnýn sídlom uhorských kráľov Budínsky hrad. Až v roku 1873 vznikla Budapešť spojením Budína s Pešťou na druhom brehu rieky.

Bohato zdobená strecha Matejovho kostola zasväteného Najsvätejšej Panne Márii. Počas tureckej okupácie bol poriadne vybrakovaný, takže v podstate všetko zvonku aj vo vnútri je z 19. storočia v neogotickom historizujúcom štýle.

Hlavná loď dýcha novotou.

Replika svätoštefánskej koruny, ktorú poslal pravdepodobne pápež prvému uhorskému kráľovi Štefanovi.

Pri veľkolepej obnove kostola pre väčšiu majestátnosť doniesli maďarskí národovci z Veľkého Varadína pozostatky uhorského kráľa Bela III. s manželkou.

Jedna z mála zachránených častí z pôvodnej gotickej výzdoby.

Za Matejovým kostolom sa nachádza Rybárska bašta, možno najikonickejšia pamiatka Budapešti.

Zaujalo, tak som odfotil.

Pre slovenských aj maďarských historikov možno najvýznamnejšia budova v meste – sídlo Maďarského národného archívu, ktorý ma vynikajúco zdigitalizovaný diplomatický materiál prístupný na internete.

V Budínskych uličkách.

Pohľad a Budapešť z Budína. V popredí Reťazový most a za ním druhý most, ktorý spája mesto aj s Margetiným ostrovom. Medzi mostami budova Maďarského parlamentu.

Budapešť 2018