Santa Cecilia in Trastevere

Bazilika sv. Cecílie v Trastevere (tal. Santa Cecilia in Trastevere, lat. Sanctae Ceciliae trans Tiberim) je zasvätená prvomučeníčke sv. Cecílie, ktorá žila pravdepodobne už v 2. storočí n.l. Pôvodnú baziliku z 9. st., ktorú dal postaviť pápež Paschalis I., nahradila renesančná stavba z roku 1599.

Santa Cecilia in Trastevere - Interier

Pod apsidou vyzdobenou mozaikou z 9. storočia je hlavný oltár zo sochou ležiacej sv. Cecílie z roku 1600 od Stefana Maderna, ktorý na vlastné oči videl neporušené telo prvomučeníčky pri otvorení jej hrobu rok predtým.

Na strope je freska z roku 1727 od Sabastiana Conca znázorňujúca aposteózu sv. Cecílie.