Cádiz je najstaršie mesto v Španielsku. Najväčšiu slávu zažilo ako hlavný európsky prístav pri dobývaní Ameriky od čias Kryštofa Kolumba po 19. storočie. Trošku sme sa spamätali po dlhom dennom programe a večer pobehali po meste.

Cáadiz - Catedral Nueva


Pohľad z nábrežia na katedrálu postavenú v rokoch 1722 – 1838 na mieste staršieho kostola z roku 1260 v prevažne barokovom štýle.

Cáadiz - Castillo de Santa Catalina


Prístup do prístavu strážili dve pevnosti – San Sebastian a Santa Catalina.

Cáadiz - Castillo de Santa Catalina


Vstup do pevnosti Santa Catalina (šp. Castillo de Santa Catalina).

Andalúzia 2013