Podvečer prichádzame k pevnosti Eketorp (švédesky Eketrop borg) na juhu ostrova Öland. Po večeri vyrážame na obhliadku zrekonštruovanej kruhovej pevnosti s priemerom 80 metrov, ktorá je jednou z 19 pevností z doby železnej (4. – 6. storočie) v tvare kruhu na ostrove. Svoje využitie našla po pauze od 7. do 11. storočia aj v stredoveku počas obdobia vlády prvých švédskych kráľov. Archeológovia sa rozhodli zrekonštruovať z viacerých zrúcanín práve Eketorp.

Hrad, hradisko, pevnosť Eketorp uprostred pustatiny Stora Alvaret. Polohu na rovine určila studňa, okolo ktorej postavili celú pevnosť.

Eketorp sa ponára do noci až pred polnocou.

Vstupná brána

Zreonštruované hradby.

Pohľad do vnútra pevnosti. Kedy sa aj my na Slovensku dočkáme podobnej rekonštrukcie vybraného hradiska?

Ukážky stredovekých domov.

Ukážky drevených domov.

Kópia malieb paganskej kultúry starých Severanov.

Umelecká predstava života v starej pevnosti.

A ešte jedna maľba.