Chiesa del Gesù

Hlavný kostol najväčšej katolíckej rehole Spoločnosti Ježišovej sa nachádza samozrejme v Ríme. Kostol najsvätejšieho mena Ježišovho (tal. Chiesa del Santissimo Nome di Gesù all’Argentina). V bočnej kaplnke kostola je pochovaný aj zakladateľ rádu Jezuitov sv. Ignáca z Loyoly. V popularite ho asi predbehol prvý jezuita na pápežskom stolci František. Len pripomeniem, že jezuiti okrem protireformácie sa na Slovensku zaslúžili o vznik vysokoškolského školstva založením univerzít v Trnave a Košiciach.

Chiesa del Gesù - Apside

V barokovom kostole Gesu vybudovanom v rokoch 1564 – 1583 sú najzaujímavejšie maľby od Giovanni Battista Gaulliho zvaného Baciccia. Vzývanie baránka z roku 1682 je jeho najkrajšia freska v apside kostola.

Chiesa del Gesù - Ceiling

Baciccia je aj autorom hlavnej stropnej maľby Triumf mena Ježišovho vytvornej v rokoch 1676 – 1679. Skvelá freska z lepším dojmom 3D priestoru ako najnovši amerkáňsky film v IMAXe. Priestorový efekt dosiahol “zrušením” rámu, keď zatratené duše akoby padali do pekla priamo zo stropu. Pre zvýšenie dojmu sú skvelo zapracované do celej suity sošky anjelov. Komplexná záležitosť.