Hrad Šalgov - Novohrad

Hrad Šalgov (maď. Salgó) založili v 13. storočí Kačičovci v Novohrade na ceste z hornouhorských banských miest do Budína. Hrad zničili Turci koncom 16. storočia, ktorí ostreľovali hrad z neďalekého vrchu Malý Šalgov (maď. Kis-Salgó), odkiaľ som aj odfotil tento záber. V súčasnosti sa hrad nachádza v maďarskej časti Novohradu.

Úplne naľavo, západná strana, sa na hradnom brale leskne pamätná doska básnika Alexandra Petroviča (tak bol zaradený do matriky po svojich rodičoch, ale známejší je pod menom Sándor Petőfi), ktorý hrad svojho času navštívil.

Pôdorys hradu Šalgov

Pôdorys hradu Šalgov z naznačenými vývojovými fázami od 13. sto. po 16. storočie.

Šomoška z hradu Šalgov

Pohľad zo Šalgova na neďaleký slovenský hrad Šomoška nad maďarskou obcou Šomoška (maď. Somoskő).

Malý Šalgov

Vrchol Malý Šalgov, známy aj ako Bosorkina skala, je tvorený zaujímavým vrstvami sopečného bazaltu. V pozadí župné mesto Šalgov-Tarjany (maď. Salgótarján) a hraničný vrch Karanč.