Hrad Vršatec vznikol niekedy na prelome 13. a 14. storočia na aj dnes odľahlom a neprístupnom brale v Bielych Karpatoch podobne ako hrad Lednica. Prvá zmienka je z roku 1316, keď patril do rozsiahleho domínia známeho Matúša Čáka Trenčianskeho. Počas kuruckých vojen v roku 1708 bol cisárskymi vojskami vyhodený do povetria. Pôvodný horný hrad doslova vytesaný v skale bol vneskoršom čase doplnený o dolný hrad slúžiaci ako hospodárske zázemie hradu. Doterajšie pokusy o konzerovvanie hradu neboli úspešné z dôvodu jeho polohy v národnej prírodnej rezervácii Vršatské bralá.

Pohľad na hradné bralo z vrcholu Chmeľová. Z dolného hradu vidno dobre zvyšky hospodárskej budovy a na hornom hrade vežu a pod ňou baštu.

Hrad od západu z Vršatského Podhradia.

Veža (donjon) horného hradu mala rozmery len 6×6 metrov, čiže skôr vežičôčka je to.

Zvyšky bašty chrániacej vchod do horného hradu.

Prístupové schody do horného hradu vytesané do skaly.

Bašta pri bráne dolného hradu.

Najzachovalejšia časť hradu je hospodárska budova v severnej časti dolného hradu.

Chata Vršatec z hospodárskej budovy. Vedľa stavajú škaredý nový hotel, ktorý určite prešiel prísnymi posudkami vplyvu na životné prostredie.

V popredí zvyšky malej veže v severozápadnom obvode hradobného múru. Vzadu koniec hospodárskej budovy.

Päťhranná bašta na severozápadnej strane dolného hradu.

Maľba rakúskeho maliara Thomasa Endera zo 60. rokov 19. storočia.

Maľba rakúskeho maliara Thomasa Endera zo 60. rokov 19. storočia.

Pohľadnica zo začiatku 20. storočia.

Pohľadnica zo začiatku 20. storočia.

Začiatok 20. storočia.

Ideálna rekonštrukcia z maďarských hlbín internetu.

Ideálna rekonštrukcia pravdepodobne slovenskej proveniencie.