Hrádok postavili v roku 1315 noví zemepáni zo Šebastoviec a preto by bol priliehavejši názov Šebastovecký hrádok alebo hrad. Zanikol po roku 1537 po dobytí a vypálení prešovskými mešťanmi. Majitelia si vybudovali pohodlnejší kaštieľ v Nižnej Šebastovej. Na hrádku práve prebieha rekonštrukcia základov.

Šebeš (Podhradík)

Západná strana hrádku Šebeš.

Šebeš (Podhradík)

Celkový pohľad na hrádok. Vpravo pôsobivé pracovné lešenie pre vývoz stavebného materiálu ukazuje, že ani v dnešnej dobe nie je “zásobovanie” hradu jednoduché.

Tour de Salis z 3. apríla 2014: