Hričovský hrad z Hričovského Podhradia // tracklog.

Severozápadná časť horného hradu v rekonštrukcii.

Výhľady z hradu na rieku Váh. Na ľavom brehu od hradu Svederník, na pravej strane Dolný a Horný Hričov.

Kultúrna krajina smerom na východ. V pozadí mesto Žilina a Malá Fatra.

Hričovské jaskyne pod hradom boli umelo upravené asi na skladovanie potravín miestnym občanom.