Josef Pekař: život a dílo

HANZAL, Josef: Josef Pekař: život a dílo. Praha 2002. Monografia o významnom českom historikovi z prelomu 19./20. storočia.

  • Protižidovský postoj autor vysvetľuje veľkou koncetráciou kapitálu v rukách židovských obchodníkov v Uhorsku (70%) aj množstvom ruských boľševikov z radov Židov.
  • Často kritizované Staré Slovensko od svojho žiaka Václava Chaloupeckého obhajuje ako prvú syntézu o území Slovenska.
  • Podľa súkromných denníkov sa Masarykovci považovali za Slovákov viď odpoveď Jána Masaryka na slávnostnú reč pri príležitosti 85. narodenín T.G.M.: “Mám několik vzpmínek dost pohnutého života, kterýcj si vážím; – Vaše orace byla mezi ně zařazena. My Slováci to umíme lépe vyjádřit než Češi: chlap o chlapovi hovoril, a za to jsem Vám vděčen.”