Kráľová hoľa z Vernára

Typical Slovak MTB as all that goes with it. Tropical sunny morning, in the afternoon thunder with sprinkling rain, at lower altitudes is paradise for insects and forestry machinery. Epic descents and fighting with thickets. We absolutely love it!

Typická slovenská cyklistika so všetkým, čo k tomu patrí. Doobeda slnečný výpek, poobede na hrebeni hromy blesky s dáždikom, v nižších polohách má raj hmyz a lesné mechanizmy. Epické zjazdy aj brodenie sa húštinou. Presne tak to milujeme!