Evanjelický kostol v Kraskove

Evanjelický kostol v Kraskove bol postavený v gotickom štýle v 14. storočí na mieste staršieho kostola z 13. storočia. V 15. storočí ho obohnali múrom. 3D model kostolíka.

Úžasné miesto! Rátam aj ateistu dostane svojou hlbokou spirtiualitou. Radím medzi úplne najkrajšie kostoly na Slovensku.

Evanjelický kostol v Kraskove

V areály kostolíka nájdete starobylé náhrobné kamene vrátane hrobu evanjelického kňaza Augusta Horislava Škultétyho, riaditeľa slovenského gymnázia v Revúcej ale aj vydavateľa detského časopisu Zornička.

Evanjelický kostol v Kraskove

Každý detail je predchnutý starobylosťou miesta.

Evanjelický kostol v Kraskove

Drevený neskororenesančný oltár z roku 1668 a kazateľnica z roku 1669. Nad nimi kazetový strop (1778) má každú drevenú kazetu s originálnou maľbou. Oproti, mimo záberu, je drevený chór tiež z roku 1669.

Najstaršou pamiatkou v kostole je kamenná krsteľnica v románskom štýle z konca 12. storočia, čiže jediná pamiatka z pôvodného kostola.

Maľby na stenách boli vytvorené talianskym majstrom v 14. storočí. Na zábere hore je Zvestovanie Panne Márii, dole na ľavej strane Panna Mária ochrankyňa a napravo najzachovalejšia maľba sv. archanjela Michala.

Evanjelický kostol v Kraskove

Detail z Ladislavovskej legendy – kumánska (plavecká, polovecká) jazda

Evanjelický kostol v Kraskove

Detail z Ladislavovskej legendy – svätý Ladislav drží hlavu porazeného Kumána, ktorému odsekla hlavu zachránená panna.