Kremnica - Múzeum minci a medailí

S krpcami v kremnickom Múzeu mincí a medailí. Oproti cez ámestie sídli stále funkčná mincovňa už takmer 700 rokov. V pivniciach mešťianskeho domu sú umiestnené príklady banských štôl určených pre exploatáciu drahých kovov.

Kremnica na starom obraze

Kremnica na starom obraze ešte s kostolom Blahoslavenej Panny Márie v Kremnici, ktorý musel byť asanovaný v roku 1880 pre narušenie statikmi banskými štolami pod námestím.