Výlet na rašelinisko Krivý kút (tracklog) pri Spišskej Belej.

Spišská Magura - panoráma

Cestou Tatry v mrákavách, no Spišská Magura sa nám ukázala v plnej kráse.

Krivý kút - rašelinisko

Cieľ dnešného rodinného zájazdu je postupne obnovované rašelinisko Krivý kút. Mesto Spišská Belá vybudovalo pekný náučný chodník pre svoje školy. Celkovo od magistrátu by si mohli brať príklad ďalšie samospravý. Parádny cyklochodník do Tatranskej Kotliny, plno oddychových zón, čisto…

Krivý kút - bronzové obydlie

Rekonštrukcia obydlia z doby bronzovej. Na neďalekých Trstinných lúkach sa v rašelinisku v hĺbke troch metrov našiel depot troch bronzových mečov. V pozadí najvyšší vrch Levočských vrchov Čierna hora resp. Ihla.

Krivý kút - vážka

Všade naokolo plno zaujímavého nebodavého hmyzu.

Obnova rašelinísk v katastri mesta Spišská Belá

Prvoradým cieľom opatrení obnovného plánu bolo zlepšiť vodný režim a obnoviť proces tvorby rašeliny na oboch projektových lokalitách Krivý kút a Trstinné lúky prostredníctvom čiastočného zasypania kanálov alebo vytvorením prehrádzok v kanáloch. Projektové práce boli vykonané 10 nezametnanými poberajúcimi aktivačný príspevok a tromi zamestnancami Malých obecných služieb mesta Spišská Belá.

Na lokalite Trstinné lúky sa vybudovalo na 25 stanovištiach spolu 50 prehrádzok a zasypalo sa 129 m odvodňovacích kanálov. Na lokalite Krivý kút sa vybudovalo na 10 stanovištiach 20 prehrádzok a zasypalo sa 75 m odvodňovacích kanálov. Predpokladá sa, že na štvrtine plôch rašelinísk Trstinné lúky a Krivý kút sa obnoví tvorba rašeliny, čím by sa ročne absorbovalo približne 3,6 t až 10,8 t uhlíka do rašeliniska. Viac informácií Oddychovo-vzdelávací areál na Krivom kúte (PDF).