Malleus Linguae Latinae

V roku 2013 som sa začal učiť na staré kolená latinčinu. Po počiatočnom nadšení a rýchlom vytriezvení nasledovala panika. Ako ďalej? Ako sa naučiť krásny jazyk logicky s minimom bifľovania? Ťažko. Klasické gymnaziálne vzdelanie je nanič. Cesta vedie cez pravidelné malé dávkovanie učenia. Prekvapivé!

Zdroje

Systém

Ja som rozdelil praktické učenie podľa Heřmanovského do 4 častí bez ktorých sa nepohne pri každom cvičení, ideálne 5 krát do týždňa.

 1. Gramatika – teória je základ.
 2. Slovná zásoba – bez nej to nepôjde.
 3. Latinské výroky – v rámci zúfalstva môže postihnutému ako útecha slúžiť učenie sa múdrych viet slávnych spamäti, čo má hneď dve výhody. Naučíte sa slová a ich použitie v pádoch, či vetnej skladbe a navyše môžete na štamgastov v krčme  alebo na romantickej prechádzke pod nočnou oblohou so svojím objekt túžby vytiahnuť mimochodom z rukáva nejaké tie citáty.
 4. Cvičenia – skvelý znižovač sebavedomia do každej rodiny.

Smrť a sláva v 132 kapitolách

Gramatika

Slovník

V latinčine je nutné sa učiť slovesá v 1. osobe jednotného čísla a v neurčitom spôsobe, podstatné mená v 1. páde a 2. páde (genitív) jednotného čísla vrátane rodu, keďže ten určuje deklináciu a časovanie prídavného mena.

Poznámky

 1. Dlhé samohlásky sa v latinčine nezapisujú. Ako pomôcka pri výuke čítania sa používajú dlhé hlásky ā, ē, ī, ō, ū a krátke hlásky ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ.
 2. Používané skratky sg (lat. singularis, jednotný čas), pl (lat. pluralis, množný čas)
Show CommentsClose Comments

1 Comment

 • miroslav škobla
  Posted 10/08/2015 at 07:49 0Likes

  No ja by som povedal, že doteraz nekrekonaná učebnica latinčiny je Hansa Orberga: Lingua Latina. Učí latinčinu prirodzenou metódou.

Leave a comment

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.