Liptovský Hrádok

Liptovský Hrádok ruins from 14th century with renaissance manor-house from 17th century is favorite stop for my family. Behind castle ruins is village Liptovský Peter and main ridge of the Western Tatras.


Zrúcanina Liptovského Hrádku zo 14. storočia aj s pristavaným renesannčným kaštieľom zo 17. storočia sú obľúbenou rodinnou zastávkou. V pozadí obec Liptovský Peter a hlavný hrebeň Západných Tatier.