Kotlina piatich spišských plies v plnej kráse. Pri bližšom pohľade je v okolí Téryho chaty už krásy menej. Lúčka s črepinami za chatou by mohla zmiznúť…

Nedeľné ráno sme vystihli ešte bez mrákav. V pozadí Prostredný hrot a Žltá veža. Tracklog 1Tracklog 2.

Do Priečneho sedla ešte po snehu. Vľavo Priečna veža.

Sedielko v závere Dolinky pod Sedielkom.

Krása Modrého pleso. Čo to tam má na prstíku?

Zvončeky boli všade.