Úzka tiesňava vyhĺbená dravou riečkou rozdeľuje mesto Ronda postavené na vysokom brale osídlené už za čias Keltov. Po rozpade kalifátu v Cordóbe sa dokonca stala centrom malého islamského kráľovstva.

Stáli sme už na poviacerých útesoch s kolmými stenami padajúcimi niekam do nekonečnej hĺbky avšak kombinácia domov postavených na samom kraji dáva Ronde neopísateľný pocit. Treba vidieť.

Ronda - Puente de San Miguel


Keď sme sa dostatočne vynadívali na hradby, okolo arabských kúpeľov prichádzame k najstaršiemu z mostov spájajúcich obe staré časti Rondy postaveného ešte v maurských časoch. Teraz známy pod názvom Puente de San Miguel.

Ronda - Puente Viejo


Povyše sa nachádza mladší most z roku 1619, paradoxne pomenovaný ako Puente Viejo, starý most.

Ronda - Puente Nuevo


Schodami sa pomaly dostávame popri útese, sledujúc bohatú flóru a džavot holubov v pieskových hniezdach, až k najbizarnejšiemu zo všetkých mostov. Puente Nueovo prekleňuje tiesňavu v jej najhlbšom mieste.

Ronda


Yfča v Ronde.

Ronda


Tiesňava v strede mesta.

Ronda


Pohľad na mesto z nového mostu smerom ku domu Casa Juan Bosco.

Andalúzia 2013