That day was avalange danger 3 and big tempest. We choose the safe classic from Patria (2203 m) to south Trigan (1481 m) and Štrbské Pleso (1355 m). Foggy times but snow was superior. Tracklog.

Ten deň bola lavínovka za 3 a hlásená víchrica. S Robom sme zvolili bezpečnú klasiku z Patrie (2203 m.n.m.) na juh ku Triganu (1481 m.n.m.) na Štrbské Pleso (1355 m.n.m.). Síce hmla, ale sneh bol superoidný. Tracklog.

Predné Solisko - drawings map