Pevnosť Apačov v Rimavskej Seči

Do Rimavskej Seče som dostal rodinku pod zámienkou prekvapenia v podobe pevnosti Apačov. A ozaj pri západe slnka vo svite mesiaca sa na námestí v mestečku objavilo pueblo ako z amerických westernov.

V skutočnosti ide o policajnú stanicu, kde sa statoční príslušníci policajného zboru ohradili ostatnatým múrom pred obyvateľmi námestia, aby tak mohli pomáhať a chrániť sami seba.

Podľa istých indícií sa na východnom konci námestia nachádzal vodný hrad pri riečke Rimava zaniknutý v 15. storočí.

Občania Rimavskej Seče oslavuju výsledky obecných volieb.