Podhoroď – Starý Tibavský hrad – Paprtný vrch (622m) – Veľký Osojík (524m) – Malý Osojík (441m) – Bralo – Nový Tibavský hrad – Podhoroď

Hrad Tibava v Podhorodi

Zvyšky strážnej veže staršieho hradu Tibava. Pod hradom za 2. svetovej vojny ťažili kameň, ale chvalabohu hradu sa ničenie napokon nedotklo.

Beňatina

Z Paprtného vrchu je pekný výhľad na všetky strany. V diaľke cez plochú Východoslovenskú nížinu vidno krásne celú hradbu sopečných Slanských vrchov. Krásne, a preto som odfotil dedinku Beňatina na opačnej strane spolu s hraničným hrebeňom malej slovenskej oligarchie s veľkou ukrajinskou oligarchiou.

Bradlo nad Choňkovcami

Bralo je zalesnený kopec Sobraneckým a Beňatinským potokom posiaty bridlicovými kamennými blokmi.

Hrad Tibava nad Choňkovcami

Asi kvôli lepšej strážnej polohe presunuli majitelia Tibavského panstva hrad pod Bradlo do dnešného miesta zvaného tunajším obyvateľstvom Hradzisko. Ja som sa brodil lesom od severu, no od Choňkoviec ide nová asfaltová cesta priamo okolo hradu. Pri jej výstavbe poškodili časť obranného valu.

Bradlo nad Choňkovcami

Hagi napokon pozberal všetky lesné dary vrátane hovien z diviny, môžeme ísť spokojne domov.